info@z-company.nl
+31 (0)40 7802442
Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for alle salg, tilbud, kontrakter og leveringer fra sælgeren. Modstridende og yderligere vilkår og betingelser for sådanne dokumenter anses for at være slettet og ikke bindende for parterne, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt af sælgeren. Vilkårene og betingelserne i denne aftale kan kun ændres eller suppleres skriftligt og underskrives af begge parter.

Ordrebekræftelse

Købers ordrer må ikke binde sælgeren, før den er bekræftet af sælgeren skriftligt eller på anden måde efter eget valg. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er alle tilbud fra Z-COMPANY til køberen fuldstændig fri for forpligtelse og gyldige i tredive dage fra den dato, de sendes til den anden part.

Betaling

Betaling af fakturaer forfalder inden for tredive dage efter fakturadatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt andet. Betaling skal deponeres eller overføres til en bank- eller girokonto angivet af Z-COMPANY, i euro og inklusive moms. Den afregningsdato, der er angivet i Z-COMPANY's bank- / giroopgørelser, er afgørende ved fastlæggelsen af ​​betalingsdatoen. Køberen har ikke ret til suspension eller afvikling.

Indgåelse af aftaler

En aftale med Z-COMPANY indgås kun, hvis Z-COMPANY har bekræftet aftalen gennem en bekræftelse af forlovelse (pr. E-mail eller på anden måde). Indsigelser mod indholdet af denne bekræftelse skal fremsendes ved registreret brev eller pr. Post senest tre dage efter modtagelse, i modsætning hertil skal modtageren anses for at have accepteret indholdet af bekræftelsen.

Leverings- og leveringsbetingelser

Køberen skal tage modtagelse af de varer, som Z-COMPANY præsenterer for ham. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal levering ske fra fabrik ("ex Works"), Collse Heide 54, 5674VN Nuenen, Holland, i henhold til Incoterms 2010. Risikoen overføres til køberen i det øjeblik, varerne præsenteres for køberen eller til en transportør, han har forlovet sig. Dette er det øjeblik, at Z-COMPANY meddeler køberen, at varerne er klar til at blive leveret fra lageret.

priser

Priser, der er angivet på tilbud og rentediagrammer for Z-COMPANY, inkluderer ikke moms og gælder udelukkende for de kilos og / eller enheder, der er angivet der. Priserne i tilbud er baseret på levering fra fabrik i henhold til de Incoterms, der er gyldige på tilbudstidspunktet. "Fabrik" skal indebære Z-COMPANY's industrielle sted i Holland.

Inspektion & klager

Køberen er forpligtet til at inspicere kvaliteten og mængden af ​​varerne eller tjenesterne umiddelbart efter, at de er leveret. Eventuelle mangler i forbindelse med kvaliteten eller mængden skal rapporteres skriftligt inden 24 timer efter levering med angivelse af klagernes art og omfang. Andre klager skal under alle omstændigheder nå Z-COMPANY inden for fire arbejdsdage efter, at varerne er modtaget. Uden nogen skriftlig meddelelse anses køberen for at have godkendt de leverede varer eller tjenesterne, og klager over dem accepteres ikke længere.

Ansvar og erstatning

Bortset fra i tilfælde af forsæt eller hensynsløshed fra sin egen side eller af dens tilsynsførere, er Z-COMPANY ikke ansvarlig for skader, af nogen art overhovedet, som køberen, hans ansatte eller andre agenter eller en tredjepart kan lide som en konsekvens af, at de leverede varer eller tjenester, der er leveret af Z-COMPANY, ikke er egnet til deres formål, af, at de leverede varer eller tjenester, der er leveret af Z-COMPANY, er mangelfulde og til skader som følge af enhver rådgivning fra Z-COMPANY vedrørende disse leverede varer eller tjenester fra Z-COMPANY såvel som for skader, der opstår som følge af utidig, forkert eller ufuldstændig levering af de pågældende varer eller tjenester.

Garanti

Garantier for varer, der er købt andetsteds af Z-COMPANY, gives kun, hvis og i det omfang, den pågældende producent / leverandør faktisk udsteder en garanti, medmindre eksplicit skriftligt er aftalt andet mellem køberen og Z-COMPANY.

Retur

Afbestilling af køberen af ​​en aftale indgået med Z-COMPANY er udelukkende mulig med samtykke fra Z-COMPANY. Hvis Z-COMPANY samtykker til aflysningen, skylder køberen Z-COMPANY en kontraktlig bøde på 25% af fakturaværdien (inklusive moms) straks.

Afregning

Z-COMPANY har under alle omstændigheder ret til at afvikle alle krav fra køberen mod Z-COMPANY med en monetær værdi mod krav fra Z-COMPANY og virksomheder, der på nogen måde er tilknyttet Z-COMPANY med køberen. Hvis køberen på nogen måde er en del af en gruppe af virksomheder, opfattes køberen også i denne forstands forstand som alle firmaer, der tilhører denne gruppe på nogen måde.

Gældende lov og jurisdiktion

Alle aftaler indgået med Z-COMPANY, som disse betingelser gælder, er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning. De Forenede Nationers konventioner om kontrakter om internationalt salg af varer og lignende konventioner er ikke gældende.