info@z-company.nl
+31 (0)40 7802442
Uvjete

Uvjete

Ovi Uvjeti i odredbe regulirat će sve prodaje, ponude, ugovore i isporuke od strane prodavatelja. Sukobni i dodatni uvjeti i uvjeti takvih dokumenata smatrat će se izbrisanima i nisu obvezujući za stranke, osim u mjeri u kojoj se prodavač izričito pismeno dogovori. Odredbe i uvjeti ovog sporazuma mogu se mijenjati ili dopunjavati samo u pisanom obliku i potpisati od obje strane.

Potvrda narudžbe

Narudžbe kupca neće vezati prodavatelja dok ih prodavatelj ne potvrdi pismenim putem ili na bilo koji elektronički način po svom izboru. Ako se pismeno ne ugovori drukčije, sve ponude Z-COMPANY-a kupcu su potpuno bez obaveza i vrijede trideset dana od dana slanja drugoj stranci.

Plaćanje

Plaćanje računa dospijeva u roku od trideset dana od datuma fakture, osim ako se pismenim ugovorom izričito ne ugovori drugačije. Plaćanje treba uplatiti ili prenijeti na bankovni ili žiro-račun naznačen u Z-COMPANY, u eurima i s PDV-om. Datum namire naveden na bankovnim / žiro-izvodima Z-COMPANY-a presudan je u određivanju datuma plaćanja. Kupac nema pravo na bilo kakvo obustavu ili nagodbu.

Zaključivanje sporazuma

Ugovor sa Z-COMPANY je zaključen, samo ako je Z-COMPANY potvrdio ugovor putem potvrde o angažmanu (e-mailom ili na neki drugi način). Prigovori na sadržaj ove potvrde moraju se podnijeti preporučenim pismom ili poštom najkasnije tri dana nakon primitka, u nedostatku kojeg se smatra da je primatelj pristao na sadržaj potvrde.

Uvjeti isporuke i isporuke

Kupac je dužan preuzeti predmete koje mu predlaže Z-COMPANY. Ako se pismeno ne ugovori drukčije, dostava će biti tvornica („ex Works“), Collse Heide 54, 5674VN Nuenen, Nizozemska, u skladu s Incoterms 2010. Rizik prelazi na kupca u trenutku kada su predmeti predočeni kupcu ili prijevozniku kojeg je angažirao. Ovo je trenutak kada Z-COMPANY obavještava kupca da su predmeti spremni isporučiti iz skladišta.

Cijene

Cijene naznačene na kotacijama i tablicama stope Z-COMPANY ne uključuju PDV i primjenjuju se isključivo na kilograme i / ili jedinice navedene u njima. Cijene kotacija temelje se na tvornici isporuke prema Incotermsima važećim na dan kotacije. "Tvornica" podrazumijeva industrijsko mjesto tvrtke Z-COMPANY u Nizozemskoj.

Inspekcija i pritužbe

Kupac je dužan provjeriti kvalitetu i količinu predmeta ili usluga odmah nakon isporuke. Svi nedostaci koji se odnose na kvalitetu ili količinu moraju se izvijestiti u pisanom obliku u roku od 24 sati od uručenja, navodeći prirodu i opseg žalbi. Ostale reklamacije moraju u svakom slučaju stići do Z-COMPANY u roku od četiri radna dana nakon što su artikli primljeni. Bez bilo kakve pisane obavijesti, smatra se da je kupac odobrio isporučene artikle ili usluge, a pritužbe na njih više se neće uvažavati.

Odgovornost i naknada štete

Osim u slučajevima namjere ili bezobzirnosti sa svoje strane ili nadzornika, Z-COMPANY uopće nije odgovoran za bilo kakvu štetu, bilo koju vrstu kupca, zaposlenika ili drugih agenata ili treće strane koji mogu pretrpjeti posljedica isporučenih artikala ili usluga koje je pružio Z-COMPANY nisu prikladne za njihovu svrhu, od isporučenih predmeta ili usluga koje je Z-COMPANY pokvario i zbog štete proizašle iz bilo kakvih savjeta Z-COMPANY-a o tim proizvodima ili pruženim uslugama od strane Z-COMPANY-a, kao i za štetu koja nastane zbog neblagovremene, netočne ili nepotpune isporuke predmetnih predmeta ili usluga.

Jamčiti

Garancije za proizvode kupljene negdje drugdje od Z-COMPANY daju se samo ako i u mjeri u kojoj dotični proizvođač / dobavljač zapravo izda garanciju, osim ako se izričito dogovore drugačije u pisanom obliku između kupca i Z-COMPANY-a.

Poništenje

Otkazivanje kupca ugovora sklopljenog sa Z-COMPANY moguće je isključivo uz pristanak Z-COMPANY-a. Ako Z-COMPANY pristane na otkaz, kupac odmah duguje Z-COMPANYU ugovornu kaznu u iznosu od 25% od faktorske vrijednosti (uključujući PDV).

Naselje

Z-COMPANY će u svakom slučaju imati pravo podmiriti sva potraživanja od kupca prema Z-COMPANY novčanom vrijednošću prema potraživanjima od Z-COMPANY-a i tvrtki koje su na bilo koji način povezane sa Z-COMPANY-om s kupcem. Ako je kupac na bilo koji način dio tvrtke, kupac će se u smislu ovog članka također percipirati kao sve tvrtke koje pripadaju toj grupi na bilo koji način.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Svi ugovori sklopljeni sa Z-COMPANY na koje se ti uvjeti primjenjuju isključivo su nizozemski zakoni. Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i slične konvencije nisu primjenjive.