info@z-company.nl
+31 (0)40 7802442
Villkor

Villkor

Dessa villkor reglerar säljare, erbjudanden, kontrakt och leveranser. Motstridiga och ytterligare villkor för sådana dokument ska anses utgå och inte bindande för parterna, förutom i den utsträckning som uttryckligen skriftligt överenskommits av säljaren. Villkoren i detta avtal får endast ändras eller kompletteras skriftligen och undertecknas av båda parter.

Orderbekräftelse

Beställningar av köparen ska inte binda säljaren förrän bekräftas av säljaren skriftligen eller på något elektroniskt sätt som det väljs. Om inte annat avtalas skriftligen är alla offertar från Z-COMPANY till köparen helt utan skyldighet och giltiga i trettio dagar från det datum de skickades till den andra parten.

Betalning

Betalning av fakturor förfaller inom trettio dagar efter fakturadatum, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. Betalning ska deponeras eller överföras till ett bank- eller girokonto som anges av Z-COMPANY, i euro och inklusive moms. Det avvecklingsdatum som anges i Z-COMPANY: s bank- / giroutdrag ska vara avgörande vid fastställandet av betalningsdatum. Köparen har inte rätt till någon upphängning eller avveckling.

Ingående av avtal

Ett avtal med Z-COMPANY ingås, endast om Z-COMPANY har bekräftat avtalet genom en bekräftelse på engagemang (via e-post eller på annat sätt). Invändningar mot innehållet i denna bekräftelse måste lämnas in genom registrerat brev eller per post senast tre dagar efter mottagandet, i avsaknad av varvid mottagaren ska anses ha godkänt innehållet i bekräftelsen.

Leverans- och leveransvillkor

Köparen är skyldig att ta emot mottagandet av de artiklar som Z-COMPANY presenterar för honom. Om inte annat avtalas skriftligen, ska leveransen vara ex fabrik ("ex Works"), Collse Heide 54, 5674VN Nuenen, Nederländerna, enligt Incoterms 2010. Risken överförs till köparen i det ögonblick som artiklarna presenteras för köparen eller till en transportör han har anlitat. Detta är det ögonblick som Z-COMPANY meddelar köparen att artiklarna är redo att levereras från lagret.

rates

De priser som anges på offert och prisdiagram för Z-COMPANY inkluderar inte moms och gäller uteslutande för de kilo och / eller enheter som anges där. Priserna i offertar är baserade på leverans från fabrik enligt Incoterms giltiga dagen för offerten. ”Factory” ska innebära Z-COMPANY: s industriområde i Nederländerna.

Inspektion och klagomål

Köparen är skyldig att kontrollera kvaliteten och kvantiteten på artiklarna eller tjänsterna omedelbart efter att de har levererats. Eventuella brister i samband med kvaliteten eller kvantiteten ska rapporteras skriftligen inom 24 timmar efter leveransen med angivande av klagomornas art och omfattning. Andra klagomål måste i alla fall nå Z-COMPANY inom fyra arbetsdagar efter att artiklarna har mottagits. Utan något skriftligt meddelande ska köparen anses ha godkänt de levererade artiklarna eller tjänsterna, och klagomål om dem ska inte längre accepteras.

Ansvar och skadestånd

Förutom i fall av avsikt eller vårdslöshet från sin egen sida eller av dess handledare, är Z-COMPANY inte ansvariga för några skador, av någon art alls, som köparen, hans anställda eller andra agenter eller en tredje part kan lida som en följd av att de levererade artiklarna eller tjänster som levererats av Z-COMPANY inte passar till sitt syfte, av att de levererade artiklarna eller tjänsterna som levererats av Z-COMPANY är defekta och för skador som uppstått till följd av något råd från Z-COMPANY angående de varor eller tjänster som levererats från Z-COMPANY, såväl som för skador som uppstår till följd av otidig, felaktig eller ofullständig leverans av de berörda artiklarna eller tjänsterna.

Garanti

Garantier för föremål som köpts någon annanstans av Z-COMPANY ska endast ges om och i den utsträckning som den berörda tillverkaren / leverantören faktiskt utfärdar en garanti, såvida inte annat uttryckligen avtalats mellan köparen och Z-COMPANY.

Avbeställning

Avbokning av köparen av ett avtal som ingåtts med Z-COMPANY är uteslutande möjligt med samtycke från Z-COMPANY. Om Z-COMPANY samtycker till avbokningen, ska köparen omedelbart skylda Z-COMPANY en kontraktsstraff på 25% av fakturavärdet (inklusive moms).

Settlement

Z-COMPANY har i alla fall rätt att reglera alla fordringar från köparen mot Z-COMPANY med ett monetärt värde mot fordringar från Z-COMPANY och företag som på något sätt är anslutna till Z-COMPANY med köparen. Om köparen på något sätt ingår i en grupp företag, ska köparen också uppfattas i denna artikel som alla företag som tillhör den gruppen på något sätt.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla avtal som ingåtts med Z-COMPANY som dessa villkor gäller exklusivt enligt nederländsk lag. FN: s konventioner om kontrakt för internationell försäljning av varor och liknande konventioner är inte tillämpliga.